5/10/2013

Shefqet Krasniqi
Hoxhë Dr. Shefqet Krasniqi në vitin 2013

Dr. Shefqet Krasniqi lindi më 22.06.1966 në fshatin Sibofc, në komunën e Obiliqit.

 Rrjedh nga një familje fetare.

 Shkollën fillore e kreu në fshat ku u dallua për zgjuarsi të rrallë për çka edhe shumë nga arsimtarët i propozuan që shkollën e mesme ta vazhdonte në degën e mjekësisë apo në ndonjë drejtim tjetër me perspektivë. Por, dashuria për fenë dhe dëshira për studim të saj bënë që Doktori ynë të zgjedhë Medresenë para çdo shkolle tjetër. Pasioni për dijen dhe dashuria e flaktë për fenë Doktor Shefqet Krasniqin do ta bëjnë të dallohet për zgjuarsi dhe angazhim edhe në Medrese.

 Pas shërbimit ushtarak, Dr. Shefqeti do të vazhdojë rrugëtimin e tij për nxënie të dijes por kësaj radhe jashtë vendit. Më 1986 pranohet në Medinën e Pejgamberit, alejhi’s selam, gjegjësisht në Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë Arabe ku pas katër vite studimesh dhe dy vite paraprake në gjuhë, diplomon.

Shefqet Krasniqi
Shefqet Krasniqi në Medinë (2011)
 Vullneti do ta shtyjë Dr. Shefqetin që me gjithë rezultatet e arritura të mos ndalet. Ai pa pushuar fare vazhdon studimet postdiplomike por kësaj radhe në Shkencën e Jurisprudencës Islame apo Fikhut, ku me suksese të larta fiton titujt akademikë Magjistër më 1996 dhe Doktor shkence më 2001





 Me të mbaruar të studimeve të larta, Dr. Shefqeti kthehet në vendlindje ku fillimisht emërohet profesor në FSI e më pas edhe Imam në Xhaminë e Madhe në Prishtinë.

 Detyrën e Profesorit do ta ushtroj për pesë vite akademike me radhë ndërsa detyrën e Imamit vazhdon ta mbajë ende.

 Profesionalizmi i dëshmuar dhe sinqeriteti në punë, sidomos në fushën e gjerë të Davetit, Dr. Shefqetin brenda një kohe shumë të shkurtër do ta bëjnë një emër të njohur, jo vetëm në trojet shqiptare, por edhe më gjerë, në diasporë. Kjo sigurisht, fale laramanise dhe shumëllojshmëria te aktiviteteve te tij, qoftë nga minberi dhe mihrabi i Xhamise si hatib dhe ligjërues, e qofte edhe nga mediet vizuale, te dëgjuara, elektronike dhe te shkruara.

 Më konkretisht, Dr. Shefqeti është në shërbim të muslimanëve në Xhami ku mban rregullisht Hutben e Xhumasë dhe ligjërata tjera shkencore; është në shërbim të muslimanëve në TV ku mban emisione fetare të drejtpërdrejta, e po kështu në Radio; është në shërbim edhe nëpërmjet shtypit. Në të gjitha këto vende dhe mediume Dr. Shefqeti ishte dhe vazhdon të mbetet avokat i të drejtave të muslimanëve, e me theks të veçantë të femrave muslimane, të drejtat e të cilave në vazhdimësi po shkelen.


Shefqet Krasniqi duke mbajtur emisionin e tij në Youtube
Profili zyrtar i Dr. Shefqet KrasniqitFacebook (kliko & FOLLOW)

Kanali zyrtar i Dr. Shefqet KrasniqitYoutube (kliko & SUBSCRIBE)

 Dr. Shefqetin titujt akademikë nuk do ta pengojnë që të ulet para dijetarëve për të marrë dituri. Kështu, herë pas here, në vizitat që iu bën qoftë vendeve të shenjat qoftë vendeve tjera arabe, ai shfrytëzon rastin dhe përfiton dije të reja, të cilat janë kurorëzuar me inkuadrimin e tij në radhët e dijetarëve eminentë të kohës

Më qartë, Dr. Shefqet Krasniqi që nga viti 2009 është anëtar i Lidhjes se Dijetarëve Muslimanë gjegjësisht anëtar i kryesisë së kësaj lidhje. Ndonëse puna dhe fokusi i tij janë më shumë të theksuara në edukimin e drejtpërdrejtë të muslimanëve, dhe këtë me ligjërata, takime dhe tribuna fetare, Dr. Shefqeti gjurmë po lë edhe në shkrime.

Shkrimet e rregullta javore në gazetën e përditshme kosovare "Epoka e Re" dhe ky promovim janë dëshmia më e mirë për këtë.

 Deri më tani ka të botuar librin: "Texhvid i preferuar - Kur'an për të lexuar", që i kushtohet rregullave të leximit të Kur'anit.

Pastaj librin "Rruga e Ndriçuar", libër i cili flet për biografin
ë e Pejgamberit a.s. nga lindja deri në vdekje, libër ky i cili është pritur shumë mirë dhe është cilësuar shumë tërheqës dhe prekës.

Pastaj "Qëndrime në Kohë 1", që është përmbledhje shkrimesh të artikujve të të gazetës "Epoka e Re" në vitet 2009-2010

Pastaj libri "Qëndrime në Kohë 2", i cili është vazhdim i atyre shkrimeve në të njejtën gazetë për vitin 2012, e që veq sa ka dalur nga shtypi.

Pastaj ka të përkthyer librin: "Të drejta në të cilat ftoi natyra e njeriut dhe i pranoi Sheriati" nga autori Shejh Muhad Saalih Uthejmin, pastaj "Akide Ehli Syneti dhe Gjemati" nga i njejti autor.

 Pastaj ka shtypur dy librat e tij të magjistraturës dhe atë të doktoraturës.
Bile këtë të fundit ("Trasmetimet e Ebu Hanifes nëpërmjet Hasen Bin Zijad Eluluij") e ka përkthyer edhe në gjuhën shqipe e që është para botimit.

E natyrisht se ka edhe projekte tjera të cilat do të dalin në shesh me kohë insh'Allah.

Allahu qoftë i kënaqur me te dhe me ne të gjithëve! 

Amin.

Shpërndaje këtë postim duke përdorur njërin nga butonat më poshtë që edhe të tjerët të kuptojnë se kush është Dr. Shefqet Krasniqi.
Categories:

1 comment :